You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player


VISUS SKOLAS JAUNUMUS VAR APSKATĪT ŠEIT

 

  

Cienījamie Rēzeknes 2.vidusskolas absolventi!

Laipni lūdzam visus skolas absolventus un klašu audzinātājus uz tikšanās vakaru, kurš notiks sestdien, 03.02.2018., plkst.17.00 skolas aktu zālē.

 

Atgādinam jubilejas izlaidumus:

1958.gads - 60 g. 1963.gads - 55 g.
1968.gads - 50 g. 1973.gads - 45 g.
1978.gads - 40 g. 1983.gads - 35 g.
1988.gads - 30 g. 1998.gads - 20 g.
2003.gads - 15 g. 2008.gads - 10 g.
2013.gads - 5 g. 2017.gads - 1 g.

 


Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Katru ceturtdienu, no plkst.17.00 līdz plkst.18.05 notiek nodarbības topošajiem pirmklasniekiem!

Telefons uzziņām: 26444512 (M.Smirnova)

 

 
 


Cienījamie skolēni, vecāki, pedagogi un skolas darbinieki!

Sirsnīgi sveicam uzsākot jauno 2017./2018.mācību gadu!

Skolotājiem un skolas darbiniekiem novēlam gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu kvalitatīvu izglītību, drošību un veselību! Vecākiem - spēku, pacietību un izpratni! Bet skolēniem - nenogurstošu zinātkāri un neatlaidību! Lai visa mācību gada garumā mūs pavada stipra veselība un darbaspēks. Novēlam saglabāt 1.septembra prieku, pārliecību par sevi un apņemšanos paveikt iecerēto!

Veiksmi, izturību un aizrautību jaunajā mācību gadā!

Lai mums kopā viss izdodas!

Skolas administrācija

 • 1. Informācija skolas darbiniekiem
  • 23.08.2017. plkst. 11.00 – skolas gatavības 2017./2018. mācību gadam izvērtēšana (“pieņemšana”)
  • 29.08.2017. plkst. 10.00 – pedsēde (aktu zāle)
 • 2. Informācija vecākiem un skolēniem
  • 01.09.2017. plkst. 10.00 – svinīgs pasākums, veltīts Zinību dienai (skolas sporta laukums)
 • 3. Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!
  • 07.09.2017. plkst. 17.00 – vecāku sanāksme (skolas aktu zālē). Tālrunis uzziņām: 26444512

 

 
 


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Katru ceturtdienu plkst. 17.00

notiks topošo pirmklasnieku nodarbības.

Telefons uzziņām: 26444512

 

 

 


Uzsākts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrī. Sīkāk....

 

 
 

Apsveicam uzvarētājus

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2015./2016.mācību gadā

 
   
 

Apsveicam uzvarētājus

Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2015./2016.mācību gadā

 
 

Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem!

Katru ceturtdienu plkst. 17.00 Rēzekens 2.vidusskolā notiek radošas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. Būsiet mīļi gaidīti! Tālrunis uzziņām: 26444512

 
 

Pasākumi, kuri veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai.

 
 

 
 

 
 
Cienījamie skolas darbinieki, skolēni un skolēnu vecāki!

Ar prieku informējam Jūs, ka Rēzeknes 2.vidusskola un visas mūsu izglītības programmas šī gada aprīlī
veiksmīgi akreditētas uz sešiem gadiem
(maksimālais termiņš), un par to mēs saņēmām IKVD lēmumu Nr.141-V no 13.04.2015. Liels paldies visiem par atbalstu! Mēs vienmēr atvērti dialogam un sadarbībai!
APSVEICAM!
Administrācija

 

 
 


Viena diena Eiropas Parlamentā

Rēzeknes 2.vidusskolas 10.-12.klašu skolēnu grupa (24 cilvēki) un 2 skolotājas veiksmīgi piedalījās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja izsludinātajā konkursā EUROSCOLA „Jaunatnes vīzija par ES” un tika aicināti uz Eiropas Parlamentu uz Strasbūru (Francija), lai kopā ar jauniešiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm diskutētu par ES aktuālajām tēmām.

Ceturtdien, 2014.gada 11.decembrī, Eiropas parlamenta Strasbūrā notika EUROSCOLAS diena. Šajā dienā Eiropas Parlamenta galvenajā – `Louise Weiss` – ēkā sapulcējās vairāk nekā 500 skolēni un skolotāji no 19 Eiropas Savienības dalībvalstīm - Austrijas, Čehijas, Horvātijas, Kipras, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Zviedrijas un Spānijas, lai piedalītos Eiropas Parlamenta organizētajās debatēs, sadarbotos ar dalībvalstu jauniešiem un EP administrāciju, balsotu un apkopotu rezultātus par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, ar vienu vārdu iejustos deputātu lomā ......

(Sīkāk)

 

 
 


Cienījamie skolēnu vecāki!

Piedāvājam Jums Vecāku dienas alternatīvu - priekšmetu skolotāju konsultācijas skolēnu vecākiem, kuras šajā mācību gadā tiks organizētas decembrī un aprīlī. (Skolēnu vecāku konsultāciju grafiks 2014./2015.māc.g.)

Lūdzu, izmantojiet iespēju veikt konstruktīvu dialogu ar priekšmetu skolotājiem par sava bērna panākumiem un sekmēm!

Individuālās sarunas ar sākumskolas skolotājām notiek katru darba dienu, tāpēc viņas sarakstā nav iekļautas.

Administrācija

 

 
 


Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki !

Atgādinām, ka 2014./2015. mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas. Tos nodrošina skola.

 

 
 


Topošo pirmklasnieku vecākiem.

Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem notiks katru ceturtdienu no 17.00 līdz 18.15.

Skolas administrācija
Telefons uzziņām: 26444512

 
 


Mūsdienīga, kvalitatīva, konkurētspējīga, daudzveidīga un radoša izglītība un audzināšana šodien - tas ir mūsu skolas ieguldījums skolēnu veiksmīgai tālākizglītībai un profesionālās karjeras izveidei mainīgajā pasaulē rīt. Mūsu nākotne ir mūsu rokās!

 

 


  KONTAKTI

  Rēzeknes 2.vidusskola
  Dārzu ielā 17, Rēzeknē
  tālr. 64607980
  tālr./fax 64622643